AKTUALNI BRANITELJSKI SAT U HNK OSIJEK

28.06.2018., Osijek – HNK – Aktualnmi braniteljski sat – Tribina o Zakonu o hrvatskim braniteljima.
Foto: Željko Šepić / Glas Slavonije

U sklopu obilježavanja Dana Osječkih branitelja ,Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije i Županijska zajednica HVIDR-a Osječko-baranjska, organizirali su  javnu tribinu„AKTUALNI BRANITELJSKI SAT“,koja se održala u HNK Osijek,28.lipnja u 11:00 sati.

Zbog izuzetno velike zainteresiranosti branitelja u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku nije bilo dovoljno stolica za sve one koji su željeli iz prve ruke dobiti odgovore na mnoga aktualna pitanja iz područja Zakona o pravima hrvatskih branitelja.

U okviru svoje nadležnosti, stručne i odgovorne osobe  ispred Ministarstva hrvatskih branitelja, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji i Ministarstva obrane RH, odjela za poslove obrane Osijek, odgovarali su  na mnogobrojna pitanja branitelja i stradalnika a koje se tiču širokog kruga djelovanje institucija iz koje dolaze.

Na početku tribine “Aktualni braniteljski sat” sve branitelje je pozdravila izaslanica premijera vlade RH Andreja Plenkovića i Ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, državna tajnica pri Ministarstvu hrvatskih branitelja gospođa Nevenka Benić. Ona je u svog izlaganju naglasila pozitivne strane novog Zakona o pravima hrvatskih branitelja kao što su ;objedinjavanje veteranskih i stradalničkih prava u jedinstvenom zakonu, otvorene rokove za priznavanje statusa bivšeg branitelja i HRVI, uvođenje naknade za nezaposlene veterane (umjesto opskrbnine) i vraćanje prava na besplatne udžbenike, omogućuje rad umirovljenih Hrvatskih branitelja, povoljnije uvjete za odlazak u starosnu mirovinu, sistematske preglede za veterane i donošenje Nacionalne strategije za zaštitu i očuvanje zdravlja bivših branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata.

Tribinu je vodio predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije,Damir Buljević. Nakon tribine branitelji su nastavili druženje u prostorijama HNK u Osijeku uz zajednički domjenak.

D.B.

HODOČASNICI MARIJANSKOG ZAVJETA NA SPOMEN OBILJEŽJU LOGORAŠA U NEMETINU

09.lipnja 2018.godine,započela je glavna ruta 4. zavjetnog hodočašća Marijanski zavjet za Domovinu. Svečanom misom na blagdan Srca Marijina u 9h u konkatedrali u Osijeku započeli su ovogodišnji hod koji će trajati 75 dana.

Hodočasnici su stali i na spomen obilježje logoraša u Nemetinu gdje su se pomolili za sve poginule, nestale branitelje i civile u Domovinskom ratu.

KORISNE INFORMACIJE ZA BRANITELJE

ZAKON O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

Dana 14. prosinca 2017. godine, stupio je na snagu novi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Stupanjem na snagu novog Zakona, Registar hrvatskih branitelja mijenja naziv u Evidenciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja više nije javna, odnosno od sada će služiti javno-pravnim tijelima u postupcima kod ostvarivanja prava hrvatskih branitelja.

Neke od novina iz zakona je i rad od 3,5 sati , za osobe u invalidskoj mirovini zbog potpunog gubitka radne sposobnosti definirane u Članak 37. Zakona.

GLAVA IX. regulira prava pripadnika HVO i članova njihovih obitelji, počevši sa člankom Članak 139. do 148 članka zakona.

DIO PETI – BRANITELJSKA SOCIJALNO-RADNA ZADRUGA
rad zadruga regulira se od Članka 154. do članka 159 zakona.

Cijeli tekst zakona pogledajte na linku

ZAKON O HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI

POTVRDA O STATUSU HRVI

Potvrdu sa kojom potvrđujete status HRVI možete podignuti u Uredu za obranu, za Zagreb (općina Črnomerec, osim Sesveta i Dubrave – oni dižu u Dubravi, Avenija Dubrava 49) da su HRVI  te da su temeljem toga oslobođeni plaćanja sudskih, javnovilježničkih i ostalih troškova.

KOMUNALNO OPREMANJE I KOMUNALNI DOPRINOSI

Prema članku  Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji pravo na ustupanje bez naknade komunalnih priključaka imaju za nekretnine definirane u zakonu članak 83 stavak 4:

  • članovi obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  • članovi obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
  • HRVI iz Domovinskog rata

Detalje provjeriti u jedinici lokalne samouprave.

VODNI DOPRINOS

Tko i za kakvu građevinu ima pravo na umanjenje iznosa vodnog doprinosa?

Za građevine namijenjene stalnom stanovanju čija površina nije veća od 400 m2 (tarifni broj 2a Uredbe – obiteljske kuće do 400 m2) hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskoga rata i članovima obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, status kojih je utvrđen sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, vodni doprinos se obračunava primjenom korekcijskog koeficijenta 0,50, a ostalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata primjenom korekcijskog koeficijenta 0,80.

Izvor: Hrvatske vode  http://www.voda.hr/hr/vodne-naknade

LEGALIZACIJA

Postupak legalizacije objekata pogledajte na stranicama ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=26402 Rok za predaju dokumentacije do 30. lipnja 2018. godine.

POPUSTE  za komunalne doprinose za branitelje provjerite u jedinicama lokalne samouprave.

OSLOBOÐENJE OD PLAĆANJA JAVNOBILJEŽNIČKIH PRISTOJBI

  • invalidi domovinskog rata, na temelju odgovarajućih is prava kojima dokazuju svoj status,
  • supružnici, djeca i roditelji branitelja poginulih, nestalih zatočenih u domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dopunsko zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna osigurano je za osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema propisima o mirovinskom osiguranju (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, NN 71/10.).

Prema zakonu o hrvatskim braniteljima Dopunsko zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna osigurano je za HRVI.

Da bi se povlastica ostvarila, potrebno se obratiti nadležnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koja je izdala zdravstvenu knjižicu, s osobnom iskaznicom, zdravstvenom knjižicom i preslikom Rješenja o tjelesnom oštećenju.

Stambeni krediti HPB

Hrvatska poštanska banka će hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima obitelji stradalih branitelja odobravati povoljnije stambene kredite

Hrvatska poštanska banka i Ministarstvo hrvatskih branitelja u utorak, 3. listopada 2017. potpisali su Protokol o stambenom kreditiranju branitelja i članova obitelji stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata. Protokolom je utvrđeno kako će uvjeti stambenih kredita hrvatskim braniteljima uvijek biti među najpovoljnijima iz ponude HPB-a.

ZNAK PRISTUPAČNOSTI

Pravo na znak pristupačnosti ima osoba sa 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto bez obzira posjeduju li ili ne osobni automobil.

Osobe s invaliditetom podnose zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti uredu državne uprave u županiji nadležnom za promet, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba nadležnom za promet. Uz zahtjev prilažu nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

PLAĆANJE CESTARINE

Tko je oslobođen plaćanja cestarine?

Zakonom o cestama (NN 84/11; NN 22/13; NN 54/13; NN 148/13 i NN 92/14) plaćanja cestarine oslobođene su osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje vida od 100% i to samo za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Više informacija, popis potrebne dokumentacije, postupak za dobivanje pogledajte na stranicama Hrvatskih autocesta

Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta

(koja se plaća prilikom registracije osobnog automobila) ne plaćaju osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka. Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine.

Da bi se povlastica ostvarila, potrebno je podnijeti zahtjev Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture (Prisavlje 14, Zagreb, tel. 6169050) uz koji treba priložiti:
presliku prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila),
–    rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Boravišnu pristojbu (temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi: NN broj 152/08, 59/09, 81/08 te 139/09), ne plaćaju osobe s invaliditetom sa 70 ili više posto tjelesnog oštećenja i jedan pratitelj, a što dokazuju odgovarajućim ispravama. 

POVLASTICA PRI VOŽNJI VLAKOM ILI BRODOM

Popust od 75% na punu vrijednost vozne karte mogu ostvariti osobe s tjelesnim oštećenjem od najmanje 70% oštećenja isključivo donjih ekstremiteta te besplatnu voznu kartu za pratnju ukoliko je pratnja zdrava osoba pri vožnji vlakom ili brodom za četiri jednokratne godišnje karte unutar Repulike Hrvatske

Osobe s područja Grada Zagreba ovu povlasticu ostvaruju u Gradskom uredu za socijalnu  zaštitu i osobe s invaliditetom, Odjel za zaštitu osoba s invaliditetom na Trgu Stjepana Radića 1, soba 236, II kat, tel. 01/6101236, a osobe s područja izvan Grada Zagreba pri nadležnom Županijskom uredu.

Za ostvarenje povlastice potrebno je dostaviti presliku Rješenja o tjelesnom oštećenju (ako ih postoji više – onda sva), presliku osobne iskaznice te OIB. Pratnja treba u navdeni ured doći osobno prilikom podnašanja prvog zahtjeva te ponijeti presliku osobne iskaznice i OIB.

BESPLATAN ULAZ VOZILOM NA ŠRC JARUN

Besplatan ulaz vozilom na ŠRC Jarun od 01.01.2004. godine ostvaruju osobe s invaliditetom koje imaju važeći Znak pristupačnosti.

Godišnja kartica vrijedi godinu dana od datuma izdavanja i važeća je isključivo uz važeći Znak pristupačnosti istaknut na vozilu.

Za ostvarivanje povlastice odnosno dobivanje godišnje kartice potrebno se obratiti u Službu naplate parkiranja u Upravi T.D. “Jarun d.o.o” radnim danom od 9,00-13,00 sati. Potrebna dokumentacija za vađenje kartice: Rješenje o tjelesnom oštećenju (kopija te original na uvid), prometna dozvola (kopija te original na uvid), pismena Zamolba za ostvarivanje povlastice te manipulativni troškovi izdavanja godišnje kartice u iznosu od 20,00 kn.

BESPLATAN PRIJEVOZ SPECIJALNO PRILAGOĐENIM VOZILOM

Specijalizirani prijevoz u Gradu Zagrebu mogu koristiti osobe koje se kreću pomoću invalidskih kolica ili imaju teža kombinirana oštećenja. Vozilo se naručuje kod Službe prijevoza ZET-a dva do tri dana ranije na tel: 01/6600443 (od 0-24 sata) ili putem e-maila na zahtjev.kombiprijevoz@zet.hr .

POVLAŠTENI PAKET OPTIMA TELEKOMA

Optima Telekom ima braniteljski paket namijenjen za članove UHDDR (Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata) i ostale dragovoljce Domovinskog rata koji nisu članovi udruge, objedinjuje posebne povlastice za pozive prema fiksnoj mreži u Republici Hrvatskoj, ali i povoljnije pozive prema nacionalnim mobilnim mrežama i inozemstvu u odnosu na ostale operatore.

Povlašteni paket s odobrenim popustom odnosno besplatnim minutama mogu ostvariti korisnici Optima Telekoma, a ovisno o postotku tjelesnog oštećenja (190 minuta za 80%; 220 minuta za 90%; 250 minuta za 100%). Popust mogu ostvariti korisnici telefonskih usluga, ali ne i korisnici kombiniranih usluga (npr. telefon i internet ili telefonske, internet i TV).

Za ostvarivanje povlastice potrebno je Optima Telekomu (Cebini 28, Buzin, 10 000 Zagreb) dostaviti presliku Rješenja o tjelesnom oštećenju i njihov Zahtjev za odobrenje korištenja posebnih povlastica.
Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 0088.

POPUST ISKON-a

ISKON omogućuje osobama s invaliditetom tjelesnog oštećenja 80% ili više postotaka popust na mjesečnu naknadu u visini od 10%. https://www.iskon.hr/Popust-za-osobe-s-invaliditetom

POPUST Bnet-a

BTnet omogućuje svim osobama s postotkom tjelesnog oštećenja popust na mjesečnu naknadu. Osobe s tjelesnim oštećenjem do 50% mogu ostvariti pravo na korištenje izabrane usluge umanjene za 15% mjesečne naknade paketa, a osobe s tjelesnim oštećenjem većim od 50% umanjenje za 30% mjesečne naknade paketa .

Za ostvarivanje povlastice potrebno je prilikom sklapanja ugovora dostaviti kopiju Rješenja o invaliditetu, uz uvid u original istog. Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 890011.

POPUST AMIS Telekoma

AMIS Telekom omogućuje osobama s invaliditetom tjelesnog oštećenja 80% ili više postotaka popust na mjesečnu naknadu u visini od 10% .

Za ostvarivanje povlastice potrebno je dostaviti Rješenje o tjelesnom oštećenju. Za detaljne informacije nazovite besplatni telefon 0800 5010 svaki radni dan od 08,00-22,00 sata.

POPUSTI HT

Koje kategorije pretplatnika imaju popust?

Popuste imaju:

  • članovi uže obitelji branitelja i drugih osoba poginulih na dužnosti u Domovinskom ratu, članovi uže obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata, Savez  HVIDR-a, HTV, HINA, PLOVOPUT, MUP, MORH
  • Članovi: Saveza slijepih (80%), Društva invalida cerebralne i dječje paralize, Društva distrofičara i tjelesnih invalida, društva dijaliziranih, transplantiranih i kroničnih bubrežnih bolesnika, paraplegičari, invalidi s oštećenjima organa za kretanje s 80 i više % invaliditeta, Društva oboljelih od multiple skleroze, Društva za pomoć mentalno retardiranim osobama

STOMATOLOŠKA AMBULANTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Stomatološka ambulanta za osobe s invaliditetom radi u Domu zdravlja Centar, Zagreb, Runjaninova 4 (prizemlje desno), direktni telefon: 4897-688. Radno vrijeme za pacijente je: radnim danom od 9,00 do 15,00 sati.

BESPLATAN ULAZ U MUZEJ GRADA ZAGREBA

Besplatan ulaz u Muzej grada Zagreba, Opatička 20, Zagreb, moguć je za sve osobe s invaliditetom (uz eventualno predočenje članske knjižice) prvi utorak u mjesecu u vremenu od 14,00-18,00 sati. Ukoliko je riječ o grupi (minimalno 10 osoba) koja želi vodiča (besplatno), potrebno je zatražiti vodiča na samom ulazu u Muzej.

GODIŠNJA ČLANARINA ZA HAK

Popust prilikom plaćanja godišnje članarine za HAK u visini od 50% mogu ostvariti osobe s tjelesnim oštećenjem ukupnog postotka od najmanje 50% bez obzira na dijagnozu.
Da bi se povlastica ostvarila, potrebno je u HAK-u predočiti Rješenje o tjelesnom oštećenju.

Popust od 30% pri kupnji povratnih prijevoznih karata za putovanja u Hrvatskoj u 1. i 2. razredu vlakova svih vrsta mogu ostvariti SVI članovi HAK-a. Karte s popustom mogu se kupiti na svim putničkim blagajnama uz predočenje važeće HAK-ove članske iskaznice ili zajedničke kartice HAK-a i Diners Cluba Adriatic. Također se može ostvariti popust od 20% u slučaju da član HAK-a putuje vlakom sa svojim vozilom. Dodatne informacije na tel. 060/333-444.

 ULAZ U NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA

Popust prilikom plaćanja ulaznice u Nacionalni park Plitvička jezera, a koji ovisi o ukupnom postotku tjelesnog oštećenja, mogu ostvariti sve osobe s tjelesnim oštećenjem.

Osobe sa stupnjem invalidnosti do 50% imaju popust 50% na redovne cijene ulaznice dok osobe sa stupnjem invalidnosti većim od 50% imaju besplatne ulaznice.

ČLANSTVO U NACIONALNOJ SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI

Osobe s invaliditetom ostvaruju popust u vidu neplaćanja naknade za članstvo u NSK prilikom upisa ili produljenja članstva u NSK.

POPUST U VRTIĆIMA GRADA ZAGREBA

Roditelji s invaliditetom s prebivalištem na području Grada Zagreba ostvaruju olakšice u plaćanju redovitog programa olakšice u plaćanju redovitog programaprilikom plaćanja mjesečnog iznosa za sudjelovanje djeteta u vrtiću prema sljedećim kriterijima:

dijete roditelja osobe s invaliditetom (100% i 90%) – oslobađa se od obveze sudjelovanja u cijeni programa,

dijete roditelja osobe s invaliditetom (80% do 60%) – plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,

dijete roditelja osobe s invaliditetom (50% i manje) – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Roditelj se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija.

Kod Spomen-obilježja Nemetin posadili rijetko i ljekovito bilje

STUDENTI I BIVŠI LOGORAŠI
Suradnja Poljoprivrednog fakulteta i bivših logoraša traje od 2012., kada su krenuli s EU projektom uređenja vrtova

Uz nemetinski spomenik podignut u spomen na najveću razmjenu branitelja i civila 14. kolovoza 1992. jučer je održana terenska radno-edukativna radionica uređenja okoliša.

Radionicu su organizirali članovi osječko-baranjske podružnice Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora sa studentima smjera Hortikultura i polaznicima izbornog predmeta Oblikovanje krajobraza i dendrologija s Poljoprivrenog fakulteta u Osijeku s Alkom Turalijom, višom predavačicom i predstojnicom Katedre za agrikulturu i hortikulturu.

Damir Buljević, predsjednik HDLSKL-a OBŽ-a, kaže kako su se susreli da nastave jednu lijepu radionicu, druženje, i da ujedno nešto korisno naprave.

– Članovi našeg društva sa studentima provode radionicu koja je nastavak projekta Grundtvig koji smo ostvarili pri EU-u kada smo i ovo lijepo spomen-obilježje podignuli. Nastavak je to suradnje s mladim ljudima koji žele s nama kroz sadnju novog bilja i vrsta koje nestaju u našem okolišu vidjeti kako je to bilo tih godina rata slušajući naše razgovore i priče. Naime, ovdje je bila najveća razmjena u Domovinskom ratu, ovo je sjećanje na te hrvatske branitelje i civile. Spomen-obilježje podignuli smo 14. kolovoza 2007. u spomen na tu razmjenu. Sami dajemo doprinos da ga održavamo, ali naravno zahvalni smo Gradu Osijeku i gradskim poduzećima, ponajviše Unikomu jer nam pomaže održavati okoliš košenjem trave, sadnjom trajnica i zalijevanjem – kazao je Buljević koji se prihvatio posla s ostalim bivšim logorašima koji su se također okupili, a među njima bio je i Darko Nađ, predsjednik Odbora za branitelje Domovinskog rata i braniteljske udruge Grada Osijeka.

Turalija je pojasnila kako suradnja traje od 2012. godine kada su krenuli s europskim projektom uređenja vrtova i parkova sa sedam zemalja iz Europe.

– Nastavili smo obilježavanje onoga što je zapravo sada sukladno s klimatskim promjenama koje dolaze i s našim okolišem koji se mijenja, s krajobrazom koji nestaje u smislu divlje prirode. Već godinama uzastopce biljne vrste koje vidimo da nestaju ili su ugrožene brzom urbanizacijom ili intenzivnom poljoprivredom selimo na naše gredice i vrtove. Ova mala lokacija je mjesto na kojemu to već niz godina uspješno radimo. Sve što razmnožimo na ovaj način postoji već u našim vrtovima. Ove godine sjedinjujemo još jednu akciju a to je “Vrt moje bake”, te imamo kombinaciju biljaka iz prirode i onih starih biljnih vrsta kao što je recimo zečje uho ili “stachys”koje se jako lijepo održalo u vrtovima naših baka, to jest u tradicionalnim vrtovima diljem Slavonije i Baranje. Imamo i Menthu piperitu, Melilotus officinalis, Anhuzu” isto iz prirode i također Verbascum nigrum. Dakle, to su biljne vrste koje su i ljekovite – pojasnila je Turalija dodajući kako rad s biljkama opušta i da zapravo svi koji su prošli strahote rata na neki način vole vrtlariti.

– I medicinski je dokazano da rad s biljem liječi jako puno tegoba, ali i psihičke bolesti i stresove – pojašnjava Turalija.

Glas Slavonije

Darko PEJIĆ

ČESTITAJMO IM USKRS

 

Poštovani prijatelji,
HRVATSKI NAROD UVIJEK PAMTI I ZAHVALJUJE SVIMA ZASLUŽNIMA ZA SLOBODU DOMOVINE
Pošaljimo čestitke za predstojeći blagdan – USKRS, hrvatskim braniteljima
koji nose KRIŽ ZA DOMOVINU, danas.

 

Pozovite svoje prijatelje, rodbinu i poznanike
neka se odazovu
i pošalju što više čestitki,
i time zajedno pokažimo i njima i svijetu
DA IH NISMO I NEĆEMO ZABORAVITI.
jer
Čestitost i poštenje mogu biti ludost u svijetu nepoštenja, ali uvijek ostaju jedna od temeljnih vrjednota
koje čovjeka čine čovjekom, i ne pripadaju ovim ili onim vremenima, običajima ili naraštajima.
Ima još jedna osobina koju kao da smo prestali cijeniti:
dosljednost, karakternost, čvrstoća karaktera i postojanost u nevoljama.

JADRANKO PRLJIĆ

BRUNO STOJIĆ                                      P. O. Box 13888,

MILIVOJ PETKOVIĆ                              2501 EW The Hague,             

VALENTIN ČORIĆ                                   THE NEDERLAND

BERISLAV PUŠIĆ

 

VLADIMIR MILANKOVIĆ

Kaznionica u Lipovici

Lipovečka 22,

44316, Donja Vlahinićka

 

VELJKO MARIĆ

Kaznionica u Lipovici

Lipovečka 22,

44316, Donja Vlahinićka

 

TOMISLAV MERČEP

Kaznionica u Glini

Vinogradska 2

44 400 GLINA

HRVATSKI BRANITELJI 

članovi Kluba veterana 148. br. HV  

Zagreb-Trnje