Predstavljena studija “Demografska i socioekonomska obilježja hrvatskih branitelja“

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved predstavio je danas, 30. lipnja 2017. godine, studiju “Demografska i socioekonomska obilježja hrvatskih branitelja“ u Ministarstvu hrvatskih branitelja.

Radi stvaranja znanstvenoistraživačke podloge o životu braniteljske populacije i osiguranja njihove sveobuhvatne skrbi, Ministarstvo hrvatskih branitelja pokrenulo je, u suradnji s Državnim zavodom za statistiku, izradu studije “Demografska i socioekonomska obilježja hrvatskih branitelja“ u kojoj se, na temelju prikupljenih činjenica, primjenom znanstvenog pristupa i raspoloživih podataka, govori o životu hrvatskih branitelja i njihovih obitelji.

Ovako opsežna znanstvena studija koja se tiče problematike braniteljske populacije izrađena je po prvi puta. Osnova za njenu izradu bili su statistički podaci istraživanja  koje je proveo Državni zavod za statistiku na temelju podataka Registra hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine. Podaci o braniteljskoj populaciji analizirani su u usporednoj perspektivi, odnosno cilj je bio usporediti podatke o hrvatskim braniteljima s podacima o ukupnom stanovništvu.

Unatoč njihovoj brojnosti, posebnom mjestu u društvu koje im pripada i mnoštvu problema s kojima se suočavaju, braniteljske teme rijetko su bile predmet znanstvenih analiza i rasprava. U objavljenim znanstvenim publikacijama o hrvatskim braniteljima u pravilu se obrađuju teme pojedinih braniteljskih skupina sa specifičnim problemima i potrebama. Stoga se pojavila potreba da se cjelovitije analiziraju različita demografska, socijalna, ekonomska i druga obilježja ukupne braniteljske populacije. Analizom spomenutih obilježja nadležna tijela za hrvatske branitelje, mediji i cjelokupna javnost mogu steći jasniju sliku o hrvatskim braniteljima što je važno zbog postojećih predrasuda i netočnih informacija koje se o njima često mogu čuti u javnosti. Za Ministarstvo su rezultati iz studije iznimno značajni jer sada raspolažemo činjenicama koje će stručnim tijelima omogućiti bolji uvid u segmente života hrvatskih branitelja te, na temelju toga, učinkovitije planiranje i donošenje različitih mjera usmjerenih na otklanjanje dosadašnjih prepreka u ostvarivanju njihovih prava te osiguranje novih i kvalitetnijih programa.

“Podaci iz studije bili su jedna od podloga za izradu Nacrta prijedloga Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji koji je nedavno predstavljen, a trenutno je u javnoj raspravi. Njezini rezultati bit će itekako putokaz za kreiranje mjera koje su naznačene i u novom zakonskom tekstu”, istaknuo je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Zahvaljujući autorima i svima koji su sudjelovali u pisanju ove studije poručio je kako se nada da će upravo ovo izdanje potaknuti i druge znanstvenike i mlade naraštaje da nastave istraživati Domovinski rat jer se samo kroz relevantne znanstvene činjenice može doprinijeti stvaranju kvalitetne podloge za poduzimanje daljnjih akcija u smjeru osnaživanja hrvatskih branitelja.

„Ponosni smo u Zavodu što smo imali prilike sudjelovali na ovoj studiji i dati novi pogled na stanje i situaciju osoba koje su sudjelovale u obrani naše Domovine“, rekao je ravnatelj Zavoda za statistiku Marko Krištof i istaknuo kako je uvjeren da će studija bili vrlo korisna za planiranje politika ali i da će dati novu perspektivu na Domovinski rat kao i socio-ekonomske karakteristike osoba koje su sudjelovale u obrani Domovine.

Doprinos studije važan je ne samo za struku nego i za javnost, kojoj je omogućen jasniji uvid u sliku o životu populacije hrvatskih branitelja. Studija sa svim pokazateljima nalazi se mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja i Državnog zavoda za statistiku.

HODOČASNICI MARIJANSKOG ZAVJETA ZA DOMOVINU KOD SPOMEN OBILJEŽJA LOGORAŠA

Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije je na spomen obilježju logoraša u Nemetinu,mjestu najveće razmjene zatočenika srpskih logora dočekalo hodočasnike MARIJANSKI ZAVJET ZA DOMOVINU koje prolazi svim većim marijanskim svetištima, od istoka do juga Hrvatske.
Hodočasnike smo upoznali sa značenjem ovog spomen obilježja i simbolom što ono predstavlja.

Hodočasnici su nakon Nemetina nastavili put prema mjestu Aljmašu.

U HNK OSIJEK ODRŽAN BRANITELJSKI OKRUGLI STOL “SVJEDOCI VREMENA”

U organizaciji Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije, te suorganizatora:  Udruga 106.brigade ZNG RH, Udruga veterana 3.gbr. “KUNE“, Policijske udruge branitelja Baranje, HVIDRA-e Osječko-baranjske županije, Udruge branitelja HŽ – Hrvatskih željeznica Osječko – baranjske županije i Udruge HOS-a Osječko-baranjske županije, dana 26. svibnja 2017. godine u 11.00 sati u HNK – Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku održao se okrugli stol:Svjedoci vremena „HRVATSKI BRANITELJI SLAVONIJE I BARANJE U DOMOVINSKOM RATU I DANAS“

Riječ je o projektu kojemu su suradnici Agencija za odgoj i obrazovanje i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, a održao se  pod pokroviteljstvom Predsjednice RH, Ministarstva hrvatskih branitelja RH, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka.

Tema okruglog stola bila je uloga branitelja  Slavonije i Baranje za vrijeme Domovinskog rata, njihov doprinos obrani Slavonije i Hrvatske, kroz prizmu općeg rata i borbe za opstojnosti Hrvatskog naroda na njegovim vjekovnim prostorima.

Okruglom stolu prisustvovali su i pozdravili cijeli skup:izaslanica Predsjednice RH, dr.sc. Julija Barunčić Pletikosić iz Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata,izaslanik Ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda ,pomoćnik Ministra hrvatskih branitelja, gospodin Dinko Tandara, župan Osječko-baranjske županije gospodin Vladimir Šišljagić,gradonačelnik Grada Osijeka, gospodin Ivan Vrkić.

Na okruglom stolu s jedne strane ratni veterani svjedočili su o ratnom putu i pojedinačnoj ulozi i doprinosu u Domovinskom ratu a s druge strane poslane su poruke da treba  aktivno uključiti  branitelje u razvoj društva.

Krajnji cilj projekta je očuvanje digniteta, promicanje i čuvanje trajne vrijednosti u borbi za neovisnost Hrvatske kao i edukacija i razvijanje kulture sjećanja  kroz svjedočanstva i prenošenje istine s vjernim dokazima o Domovinskom ratu.

D.B.

OKRUGLI STOL U HNK OSIJEK-“HRVATSKI BRANITELJI SLAVONIJE I BARANJE U DOMOVINSKOM RATU I DANAS”

U organizaciji Hrvatskoga društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Osječko-baranjske županije, te suorganizatora – Udruge 106. brigade ZNG RH, Udruge veterana 3. gbr. “KUNEˮ, Policijske udruge branitelja Baranje, HVIDRA-e Osječko-baranjske županije, Udruge branitelja Hrvatskih željeznica Osječko-baranjske županije i Udruge HOS-a Osječko-baranjske županije, dana 26. svibnja 2017. godine u 11,00 sati u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku pozivamo vas na okrugli stol:

– Svjedoci vremena –

“HRVATSKI BRANITELJI SLAVONIJE I BARANJE U DOMOVINSKOM RATU I DANASˮ

 Sudionici programa:

ratni veterani Domovinskoga rata

Suradnici u projektu:

Franjo Čičak – Agencija za odgoj i obrazovanje

Miljenko Brekalo – Institut društvenih znanosti Ivo  Pilar

Antonija Huljev – Odjel za kulturologiju

Voditelj/moderator :

Damir Buljević i Maja Muškić

Pokrovitelji:

Predsjednica RH, Ministarstvo hrvatskih branitelja,

Osječko-baranjska županija, Grad Osijek

D.B.

Objavljeni Javni natječaji

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni natječaj Promicanje vrijednosti Domovinskog rata te Javni natječaj Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Temeljem Strateškog plana Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2017. – 2019., članka 122. stavka 6. i 7. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14) te članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14), a sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Ministarstvo hrvatskih branitelja  objavljuje Javni natječaj Promicanje vrijednosti Domovinskog rata te Javni natječaj Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Navedeni javni natječaji otvoreni su u razdoblju od 9. svibnja do 8. lipnja 2017. godine.

Tekstovi javnih natječaja, kao i pripadajući popratni obrasci i prilozi, dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja u dijelu Aktualni natječaji.